Welkom!

Kloeg=Adviseur is een onafhankelijk, deskundig en betrokken gesprekspartner op financieel gebied.
Achter Kloeg=Adviseur staan  Jan Kloeg en zijn echtgenote Mies Kloeg.

J.A.M. (Jan) Kloeg wil de ondernemer  en particulier nog graag terzijde staan met zijn kennis en ervaring.

Vele jaren was Kloeg accountant en adviseur van vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, groothandel en vrije beroepen.
Mies Kloeg ondersteunt haar echtgenoot bij het uitvoeren van de werkzaamheden..

Werkzaamheden welke Kloeg=Adviseur uitvoert zijn de volgende.

Zie de betreffende pagina’s.

Daar wordt per item een toelichting gegeven op deze activiteiten.

Diensten worden verricht in het gebied “Groot Rotterdam”. Dus voor ieder die woont/gevestigd is in Rotterdam en de gebieden rond Rotterdam.