Over de executeur

Een executeur is de persoon die u in uw testament benoemt om uw nalatenschap af te handelen.

Mogelijk bent u executeur van een familielid, vriend of kennis.
Maar u weet niet (precies) wat er van u wordt verwacht en wat uw taak is.
Uiteraard kan de notaris die u zal benaderen het nodige vertellen.

In de praktijk zal het prettig zijn indien u iemand heeft die u in uw rol kan begeleiden.
Iemand die de laatste aangifte inkomstenbelasting en de aangifte voor de erfbelasting voor u kan verzorgen en u kan helpen “de Rekening en Verantwoording” op te stellen (verantwoordingsstuk naar de erfgenamen).

U kunt Kloeg vragen u te begeleiden.
Kloeg heeft financieel inzicht, was een aantal malen executeur of begeleidde de executeur zoals bovenstaand is beschreven.

Heeft u nog geen testament? Heeft u wel een testament nodig? Kloeg kan dit voor u beoordelen!

Voorkom geschillen. Regel de zaken van tevoren. Wanneer u zaken voorafgaand aan het overlijden niet (goed) heeft geregeld, dan leidt dit snel tot spanningen bij de erfgenamen.
De aanwijzing van een executeur kan onenigheid of onduidelijkheid voorkomen.
Overleg met Kloeg en bereid zodoende uw gesprek met de notaris voor.

Kloeg adviseert ook op het gebied van Estate Planning, ofwel nalatenschapsplanning.
Dit wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak zal daarbij de fiscale optimalisatie (het besparen van erfbelasting; vroeger genaamd “successierecht”) voorop staan, maar meestal is dit geen doel op zich.
Belangrijk is dat het vermogen terecht komt waar men het wil en op de wijze die het beste bij u past.

U heeft een aardig vermogen opgebouwd? De overgang van uw vermogen naar uw erfgenamen dient juist te gebeuren. Laat u adviseren.

Waarom een executeur?
U bent niet verplicht een executeur aan te wijzen.
Maar als u veel erfgenamen heeft of een (zeer) complex vermogen, dan is het wel raadzaam om een executeur te benoemen.
U kunt iedereen aanwijzen als executeur. Een erfgenaam, een goede vriend, maar ook Kloeg, die tot  voor kort werkzaam was als accountant en ervaring heeft op te treden als executeur.
Een executeur kan alleen in een testament worden benoemd.

Adviseur of executeur?
Het is  mogelijk om Kloeg in te schakelen als adviseur (de executeur wordt in dat geval door ons begeleid) bij het afwikkelen van de nalatenschap.
U kunt Kloeg ook benoemen tot executeur.
U bent in dat geval verzekerd van een voortvarende, discrete en deskundige afwikkeling van uw nalatenschap.
Alle zorg of een groot deel van de zorg wordt de erfgenamen uit handen genomen.