Over een levenstestament en een levensexecuteur

Het levenstestament
Deze bijzondere testamentvorm gaat niet over het verdelen van uw bezittingen na uw overlijden, maar geeft aan wat er met u en uw bezittingen bij leven moet gebeuren wanneer u daar niet meer zelfstandig over kunt beslissen.

Als u wordt getroffen door een ongeluk, beroerte of dementie, belandt u mogelijk in een situatie waarin u geen greep meer hebt op uw vermogen, bedrijf of hoe u medisch behandeld wilt worden. In een levenstestament kunt u hiervoor nu al regelingen treffen. In dit persoonlijke document worden via (notariële-) volmachten wensen op allerlei gebieden vastgelegd, zowel privé als zakelijk.

Onderdelen van het levenstestament kunnen zijn:

  • Wensen ten aanzien van financiën en financieel handelen:  Een gevolmachtigde met een volmacht kan u op alle / vele vermogensgebieden vertegenwoordigen.
  • Wensen ten aanzien van juist niet of juist wel medisch handelen als u ziek bent;
  • Wensen ten aanzien van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om voor uw kinderen te zorgen;
  • Wensen ten aanzien van uw levenseinde;
  • Het aanwijzen van een persoon die tijdelijk uw bedrijf voortzet;
  • Of en hoe u schenkingen wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
  • Wensen ten aanzien van uw woning en uw inboedel;
  • Praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren;
  • Praktische zaken rond uw uitvaart.

De belangrijkste reden voor het laten opmaken van een notarieel levenstestament is dat het dezelfde kracht heeft als een gerechtelijk vonnis.
Uw wil moet worden uitgevoerd.
Met een levenstestament kunt u dus beschikken over uw eigen leven, ook wanneer u dit niet meer zelf kunt door een geestelijke of lichamelijke handicap.

Samen met Kloeg kunt u het gesprek bij de notaris voorbereiden; opdat de notaris minder tijd nodig heeft om te komen tot een goed levenstestament.
Heeft Kloeg voldoende vertrouwen bij u gewonnen, dan zou u hem kunnen verzoeken uw levensexecuteur te worden ingeval dit noodzakelijk is.
In dat geval zal Kloeg er voor zorgdragen dat vele zaken worden afgerond zoals u dat wenst.
Kloeg is vele jaren als accountant werkzaam geweest. Zie de startpagina.

Zie voor nadere informatie over het levenstestament de website van de notarissen: www.notaris.nl .